Hoe bereid ik mijn kind voor op een onderzoek?
Wat vertel ik hem of haar?

U kunt hierbij het beste aansluiten bij wat uw kind zelf aan problemen ervaart. Als uw kind bijvoorbeeld leerproblemen heeft kunt u aangeven dat u gemerkt heeft dat sommige dingen op school best lastig gaan en dat dit vervelend voor hem of haar kan zijn. Dat u daarom aan iemand gevraagd heeft om daar eens samen met uw kind naar te kijken, zodat daarin misschien iets kan veranderen en u en uw kind beter kunnen begrijpen hoe dat komt en wat er aan te doen is.

Uw kind zal misschien willen weten wat zo’n onderzoek dan precies is. U kunt dan vertellen dat er gepraat wordt en dat er werkjes gedaan zullen worden. Wanneer er niet specifiek naar lees- spellings- of rekenproblemen gekeken gaat worden, kunt u vertellen dat het geen werkjes zijn zoals op school en dat u weet dat de meeste kinderen de werkjes wel leuk vinden. Ze zijn afwisselend en duren per onderdeel niet zo lang.
Het onderzoek duurt (afhankelijk van de vraag) één of twee ochtenden.

De meeste kinderen zijn in het begin misschien een beetje gespannen. Dat is begrijpelijk en daar houden we natuurlijk rekening mee. Meestal zakt dat al snel en voelen de kinderen zich op hun gemak. Omdat we willen dat uw kind zo goed mogelijk kan laten zien wat hij/zij in huis heeft, bekijken we gedurende het onderzoek wat uw kind daarvoor nodig heeft. Het ene kind kan zich natuurlijk wat langer concentreren dan het andere, het ene kind wordt wat sneller vermoeid dan het andere. Hier houden we rekening mee. We spelen tijdens het onderzoek in op de behoeften van úw kind.
Het is niet nodig dat u als ouder aanwezig bent tijdens het onderzoek.

Het is belangrijk dat uw kind uitgerust is tijdens het onderzoek. Indien uw kind zich niet lekker voelt of ziek is, verzoeken wij u om ons daarvan zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen. Dan maken we een nieuwe afspraak.

Hoe verloopt het onderzoekstraject?
We willen ons, voordat we uw kind gaan onderzoeken, zo goed mogelijk een beeld vormen van wie uw kind is. Dit brengt met zich mee dat we zowel aan u als aan de school van uw kind vragen om een vragenlijst in te vullen. Hierin stellen we onder meer vragen over de ontwikkeling van uw kind, zijn of haar sterke en positieve kanten, als ook waar hij of zij last van heeft of tegen aan loopt.
Met deze voorinformatie in het hoofd, plannen we een intake gesprek met u als ouder(s)/  verzorger(s). Dit gesprek vindt meestal plaats zonder uw kind, onder meer afhankelijk van de leeftijd.

Vervolgens gaan we met uw kind aan het werk. Dit kan aansluitend na het intakegesprek plaatsvinden, het kan ook zijn dat we daarvoor een aparte afspraak maken.
Nadat het onderzoek is afgerond schrijven we een onderzoeksverslag met daarin de resultaten, conclusie en advies. Dit verslag bespreken we met u.
We willen dit gesprek het liefst binnen drie weken na het onderzoek inplannen. Indien school het onderzoek heeft aangevraagd bespreken we (indien u daar toestemming voor geeft), aansluitend onze bevindingen nogmaals met u en school.
U krijgt uiterlijk binnen twee weken na het adviesgesprek het verslag opgestuurd. Met uw toestemming versturen wij (in het geval dat school het onderzoek heeft aangevraagd) het verslag daarna ook aan school.