PPOA is breed inzetbaar bij vragen en zorgen over leerlingen binnen het (speciaal)basisonderwijs en voortgezet onderwijs, onder andere door:

  • Psychodiagnostiek: intelligentieonderzoek, onderzoek naar taal, lezen en/of rekenen, gedrag, onderzoek en eventuele diagnosestelling naar AD(H)D, ASS, (faal)angst, sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Dyslexieonderzoek, diagnosestelling en eventueel verklaring
  • Dyscalculieonderzoek, diagnosestelling en eventueel verklaring
  • Advisering bij de overstap naar voortgezet onderwijs
  • Consultatiegesprekken met de IB-er, RT-er of zorgco√∂rdinator
  • Begeleiding van- of consultatiegesprekken met leerkrachten op het gebied van specifieke leerproblemen of gedragsmoeilijke leerlingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een psychodiagnostisch onderzoek
  • Kortdurende begeleiding, waaronder psycho-educatie, van leerlingen door middel van individuele gesprekken of in groepjes bijvoorbeeld op het gebied van emotieregulatie, zelfbeeld, omgaan met dyslexie.

PPOA geeft antwoord op uw vragen. We kunnen een diagnose stellen, maar het gaat ons er vooral om dat kind, leerkracht en ouders weer verder kunnen door onze gerichte adviezen. Samen met school en ouders wordt bekeken wat wenselijk, haalbaar en praktisch is.