Medewerkers

Betty de Boer

Als orthopedagoog/GZ-psycholoog werk ik ruim vijfentwintig jaar voor scholen in het basisonderwijs.  De eerste vijftien jaar was ik vanuit een schoolbegeleidingsdienst betrokken bij diverse vragen van scholen, zowel op het gebied van leer- en gedragsproblemen van individuele leerlingen en schoolkeuzeonderzoeken voor leerlingen in groep 8 als op het gebied van coaching van leerkrachten en onderwijsvernieuwing. Tijdens deze periode ben ik ook een aantal jaren verbonden geweest aan Hogeschool Windesheim en Fontys Hogescholen als opleider School video interactiebegeleiding. Om meer feeling te krijgen met de dagelijkse praktijk op scholen ben ik na deze periode gaan werken voor een bestuur voor openbaar onderwijs in Amsterdam. Vanuit dit bestuur maak ik als orthopedagoog deel uit van een aantal schoolteams. Op deze scholen doe ik alle voorkomende diagnostiek op het gebied van leer- en gedragsproblemen, werk ik nauw samen met intern begeleiders, maak ik deel uit van het zorgteam en ben ik betrokken bij ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs.  Vrijwel gelijktijdig met de overstap naar het werken op de scholen zelf, heb ik mij aangesloten bij PPOA (in 2009). Deze combinatie bevalt mij zeer goed en schept gelegenheid tot verdieping en professionalisering. Om het vakgebied verder bij te houden volg ik ieder jaar enkele cursussen en symposia in het kader van nascholing, onder andere over leer- en gedragsproblemen in het basisonderwijs, dyslexie, dyscalculie, ASS en neuropsychologisch onderzoek bij kinderen.

BIG-registratienummer 29051779325
NVO-lidmaatschapsnummer 8955

Saskia Cloosterman

Als Orthopedagoog Generalist ben ik gestart bij een schoolbegeleidingsdienst en vandaaruit heb ik gewerkt voor scholen in het basis- en speciaal basisonderwijs. In 2005 ben ik gestart als zelfstandige met de praktijk PPOA in Badhoevedorp. Daarnaast bleef ik een aantal jaren als docent verbonden aan de Hogeschool Utrecht waar ik les gegeven heb binnen de Master-SEN opleidingen. Met de komst van Betty en Clara, is PPOA nu een compleet team met veel expertise. In alle jaren heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek van leerproblemen, sociaal emotionele problemen en gedragsproblemen bij leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Naast de werkzaamheden heb ik de laatste jaren, ook in het kader van de opleiding tot generalist (OG), onder andere de volgende opleidingen en cursussen met goed gevolg gedaan: de basisopleiding en vervolgopleiding tot Cognitief Gedragstherapeut, Oplossingsgerichte therapie bij kinderen, Positieve cognitieve therapie, de opleiding Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen; ASS bij kinderen, DSM Kind en Jeugd; van IV naar V, Diagnostiek en interventie bij trauma en problematische gehechtheid, Creatief communiceren met kinderen, Dyscalculie Diagnostiek, Training Zelf plannen zelf oplossingen bedenken bij ADHD, Systeemtherapie en EMDR, Autisme en emotieregulatie, specifieke taalontwikkelings-stoornissen bij kinderen, Rouw- en verliesverwerking. Ik blijf mezelf elk jaar scholen en ontwikkelen.

NVO-lidmaatschapsnummer 8675