PPOA is op dit moment verbonden aan verschillende scholen en besturen in Amsterdam, Diemen, Duivendrecht en de Haarlemmermeer. Onderzoeken daarvoor vinden plaats op school. Meer informatie hierover onder het kopje ‘Voor scholen’.

PPOA heeft een contract gesloten met de Gemeente Haarlemmermeer. Dit betekent dat de zorg, mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden, vergoed wordt door de gemeente. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts naar de Basis GGZ-Jeugd nodig. De mogelijkheid tot vergoeding geldt dus alleen voor ingezetenen van de gemeente Haarlemmermeer. Voor niet ingezetenen kunt u bij uw gemeente informeren of u voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt en de facturen van PPOA kunt declareren. Meer informatie onder het kopje ‘jeugdhulp’.

Onderzoeken en behandelingen vanuit de Basis GGZ-jeugd, Jeugd GGZ en particuliere onderzoeken vinden in principe op de praktijk in Badhoevedorp plaats. Wij zullen u, tijdens intake of al in eerste telefonisch of mailcontact, zo helder mogelijk schetsen wat wel en niet onder vergoeding valt. Meer informatie onder het kopje ‘praktische informatie’.

PPOA hanteert geen wachtlijsten. In principe wordt de eerste afspraak binnen 2 á 3 weken na eerste telefonisch of mailcontact gepland.