PPOA gaat ervan uit dat ieder kind en dus ook elk diagnostisch onderzoek en elke behandeling uniek is.

Wij maken daarom geen gebruik van standaardpakketten en bijbehorende tarieven. Elk kind dat bij ons wordt aangemeld voor onderzoek of behandeling is zoveel meer dan zijn of haar probleem alleen en geen enkel diagnostisch onderzoek kan daarmee hetzelfde zijn.

Het onderzoek richt zich op wat uw kind/leerling, met al zijn eigenheid, sterke en zwakkere kanten, nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Onze adviezen zijn altijd afgestemd op het individuele kind in zijn/haar (leer)omgeving. Want hoewel bepaalde problemen onder één noemer vallen, is elk kind anders.

Om een zo goed mogelijk beeld van uw kind/ leerling te krijgen hebben we u als ouders* en leerkrachten nodig als belangrijke bron van informatie. U kent uw kind/leerling immers al langere tijd, heel goed.

* Met ouders bedoelen wij vanzelfsprekend zowel ouders(s) als verzorger(s)