Indien school het onderzoek aanvraagt hanteren wij de volgende procedure:

De intern begeleider (IB-er) verzamelt alle informatie die we nodig hebben om een zo goed mogelijk beeld van de leerling te krijgen. Dit houdt in ieder geval in: vragenlijsten ouder(s)/verzorger(s) en leerkracht/IB-er; leerlingvolgsysteem gegevens en eventuele handelingsplannen. We streven ernaar om binnen twee á drie weken na binnenkomst van de informatie een eerste afspraak te maken voor het intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en eventueel aansluitend (een deel van) het onderzoek.We benaderen hiervoor de IB-er om te bekijken welke ochtend zowel voor school als voor het kind geschikt is. Vervolgens nodigt de IB-er de ouders uit. Omdat het belangrijk is dat het kind ongestoord kan werken, vragen we de IB-er om een rustige kamer te regelen. Wanneer het kind (de dag of dagen) voorafgaand aan het onderzoek ziek is gemeld worden we daar graag zo tijdig mogelijk van op de hoogte gesteld.
Nadat het onderzoek is afgerond schrijven we een onderzoeksverslag met daarin onze bevindingen. Meestal vinden ouder(s)/verzorger(s) het prettig om als eerste de uitkomsten te horen. Dan plannen we eerst een gesprek met ouder(s)/verzorger(s) in, om aansluitend het gesprek met school erbij te voeren. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) ervoor kiezen om de onderzoeksuitkomsten direct met school erbij te bespreken is dat vanzelfsprekend ook goed.
We willen dit gesprek het liefst binnen drie weken na het onderzoek inplannen.
Nadat ouders het onderzoeksverslag ontvangen en gelezen hebben én ons toestemming geven om het verslag met school te delen, ontvangt school een exemplaar.