Waar mensen met elkaar werken, kunnen ook misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent, of u bent ontevreden, laat het ons dan weten. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Een rechtstreeks gesprek met één van ons is vaak de snelste weg tot een oplossing. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met één van de beroepsverenigingen waarbij de psycholoog/orthopedagoog is aangesloten, om bij de klachtencommissie een klacht in te dienen. Als de klacht de werkwijze van Clara Veenis betreft kunt u zich wenden tot het NIP. U kunt een klacht indienen bij de NVO indien het de werkwijze van Betty de Boer of Saskia Cloosterman betreft.