Tarieven

Het uurtarief van PPOA bedraagt €100,-.

Wij begrijpen dat een afspraak soms moet worden afgezegd. Wij gaan ervan uit dat u ons dat meteen laat weten. Tot 24 uur van tevoren brengen wij u geen kosten in rekening.

Vergoeding

PPOA heeft een contract gesloten met de gemeente Haarlemmermeer. Dit betekent dat de zorg, mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden, vergoed wordt door de gemeente. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts naar de Basis GGZ-jeugd nodig. De mogelijkheid tot vergoeding geldt dus alleen voor ingezetenen van de gemeente Haarlemmermeer. Voor niet ingezetenen kunt u bij uw gemeente informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt en de facturen van PPOA kunt declareren. We zullen u, tijdens de intake of al in het eerste telefonische- of e-mailcontact, zo helder mogelijk schetsen wat wel en niet onder vergoeding valt en wat de kosten zijn.